Zadania Excel

>>Plik.xls

Test

>>WEJŚCIE

Java Script - film instruktażowyZadania do zrealizowania w okresie zawieszenia zajęć


Zadania 26.03.2020

Nowe zadania zostały wysłane na adres painformatyka7@gmail.com


Wszystkie informacje zostały przesłane na adres e-mailowy: painformatyka7@gmail.com. Na projekty czekam do 25.03.2020 roku.

W temacie prosze wpisać imię, nazwisko, klasa, SketchUp. Pliki jakie umieszczacie: 2 zdjęcia własnego pokoju, wymiary sporządzone na kartce, 2 zdjęcia - rendery dwóch rzutów pokoju wirtualnego i plik SketchUp.