Na tej stronie znajdziesz ciekawostki, nowinki, pliki oraz informacje potrzebne na lekcję informatyki

Szukaj plików zgodnie z kategorią i tematyką.Porównie wyników egazminu maturalnego z informatyki
w maju 2019 roku w wybranych szczecińskich szkołach

>>Dane pobrane ze strony OKE w Poznaniu

Do egzaminu maturalnego z informatyki w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie przystąpiło 14 tegorocznych naszych absolwentów. Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym to 54,43% możliwych do uzyskanych punktów.

Prezentacja wyników egzaminu maturalnego z informatyki

>>Prezentacja